Prev Next
1 2 3
Dobro došli na zvaničnu stranicu preduzeća QUADEL d.o.o

Dobro došli na zvaničnu stranicu preduzeća QUADEL d.o.o

Od osnivanja 1992. godine, prioritet u poslovanju preduzeća QUADEL iz Niša je dat stvaranju sopstvenih resursa za proizvodnju elektronske opreme iz domena tehničke zaštite, sa oblašću dojave i upravljanja gašenjem požara kao primarnom.

Razvojnom putu započetim proizvodnjom konvencionalnih kontrolnih panela (centrala) kao i softverskih paketa za centralni nadzor, snažan podsticaj je dat 1996. godine, ustanovljenjem poslovno-tehničke saradnje sa svetskim liderom u detekciji požara, kompanijom HOCHIKI (Japan), odnosno njenim evropskim ogrankom - HOCHIKI EUROPE (England).

Više o tome...

Quadel

Konvencionalni sistemi za dojavu požara

Konvencionalni sistemi za dojavu požara

Protivpožarna centrala namenjena dojavi požara u objektima gde nije predviđena primena automatskih detektora (tipično za stambene zgrade). Funkcija dojave se ostvaruje pomoću ručnih javljača požara, instaliranih na spratovima objekta.

Centralni računarski nadzor

Centralni računarski nadzor

Prateći najnovija svetska dostignuća u oblasti informatike i telekomunikacija, a naročito u oblasti razvoja interneta, QUADEL je pored svojih postojećih rešenja za komunikaciju putem klasičnih serijskih veza razvio i tehnologiju za povezivanje svojih centrala za dojavu požara sa računarom za centralni nadzor putem interneta.

Sistemi za detekciju gasa

Sistemi za detekciju gasa

Quadel-ove centralne jedinice za procesiranje signala dobijenih od detektora otrovnih i zapaljivih gasova u industrijskim uslovima, iako projektovane za autonoman rad, imaju i mogućnost integracije u adresibilne sisteme za dojavu požara ostvarenu primenom posebno razvijenih senzorskih interfejsnih modula.

Sistemi tačnog vremena

Sistemi tačnog vremena

Proizvodni program QUADEL-a pruža mogućnost konfigurisanja sistema za distribuciju i prikaz tačnog vremena sa praktično neograničenim brojem lokalnih digitalnih satova koje, pored funkcionalnosti odlikuje i izuzetan estetski dizajn.

Quadel proizvodi