• Sistemi za upravljanje gašenjem požara
 • Centrale za upravljanje gašenjem ALPHA1000-2E/4E

  ALPHA-2E/4E predstavljaju savremene mikroprocesorske centrale za kontrolu i upravljanje gašenjem požara centralizovane strukture. Omogućava ju konfigurisanje stabilnih sistema za gašenje malog i srednjeg kapaciteta. Projektovane su za potpuno autonoman rad, ali sa mogućnošću povezivanja u informacionu mrežu (npr. sa personalnim računarom) u cilju povećanja preglednosti stanja sistema i arhiviranja svih relevantnih podataka (događaja od važnosti sa tačnim vremenima njihovog nastanka).

  Predviđena je primena svih standardnih tipova požarnih detektora (detektori dima, termički detektori, detektori plamena) i ručnih javljača. Primenjena dvozonska zavisnost, uz automatsko utvrđivanje kvarova ne samo dojavnih, već i linija za pobudu, kao i kvarova na samoj centrali, daje sistemu visok stepen pouzdanost u radu.

  Primenom centrala ALPHA-2E/4E moguće je konfigurisati sisteme sa 2 odnosno 4 zona gašenja.

  Svaka zona (sektor) gašenja je ustvari zasebna funkcionalna celina koja sadrzi:

  • 2 automatske zone dojave požara
  • 1 zonu za ručno aktiviranje gašenja
  • 1 liniju za eksternu blokadu gašenja (gašenje je moguće blokirati i na samoj centrali)
  • 1 kontrolnu liniju programirljive namene (kontrola napunjenosti boca, zatvorenosti vrata i sl.)
  • 1 izlaz za aktiviranje svetlosne signalizacije (lampe sa natpisom GAS)
  • 1 izlaz za aktiviranje zvučne signalizacije (sirene)
  • 1 relejni izlaz za aktiviranje gašenja sa kontrolom liniije na prekid i kratak spoj.

  Organizacija softvera daje sistemu visok nivo fleksibilnosti i programirljivosti “na licu mesta”. Naime, svi parametri bitni za funkcionisanje sistema se unose pomoću tastature na samom kontrolnom panelu.

  Funkcije rukovanja i indikacije stanja sistema su centralizovane i odvijaju se na kontrolnom panelu ALPHA 1000, naravno sa izuzetkom ručnog aktiviranja ili blokade gašenja koja se obavlja u samom sektoru gašenja.

  Prikaz podataka je realizovan tako da u svakom momentu pruža iscrpne informacije o kompletnom stanju sistema.

  Rukovanje sistemom se odvija u tri hijerarhijska nivoa, što je određeno tipom lozinke otkucane na tastaturi (tri lozinke). Na taj način je postignut visok stepen zaštite od neovlašćenog rukovanja, kao i jasna, jednostavna, ali i strogo definisana procedura i razdvajanje funkcija u upravljanju sistemom.

  Performanse centrale su u saglasnosti sa standardima EN54-2, EN54-4 i EN 12094.