• Konvencionalni sistemi za dojavu požara
 • Centrala za dojavu požara QUATTRO

  Centrala tipa QUATTRO predstavlja savremen, mikroprocesorski uređaj namenjen otkrivanju požara u najranijoj fazi, signalizaciji i preduzimanju određenih akcija u cilju njegovog saniranja (izvršne funkcije).

  • Projektovana za primenu u manjim objektima i kao takva predstavlja tehnički i ekonomski vrlo efikasno rešenje.
  • Podržava sve standardne tipove konvencionalnih detektora i javljača požara, uz visok stepen pouzdanosti i programirljivosti na licu mesta.
  • 4 dojavne zone (do 25 konvencionanih detektora ili javljača požara))
  • 5 programirljiva relejna izlaza za povezivanje protivpožarnih sirena, daljinske signalizacije, energetskih sklopki i opcione telefonske dojave alarmnog stanja.
  • Serijski kanal RS485 za vezu sa paralelnim tabloima ili centralnim PC računarom.
  • Sve funkcije centrale u skladu sa važećim propisima za ovu vrstu opreme (standardi EN54-2 i EN54-4).

   

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)