• Sistemi za upravljanje gašenjem požara
 • Centrala za upravljanje gašenjem ALPHA1000-1E+

  ALPHA-1E+ je savremena mikroprocesorska centrala za kontrolu i upravljanje 1 sektorom gašenja. Projektovana je za potpuno autonoman rad, ali sa mogućnošću povezivanja u informacionu mrežu (npr. sa personalnim računarom) u cilju povećanja preglednosti stanja sistema i arhiviranja svih relevantnih podataka (događaja od važnosti sa tačnim vremenima njihovog nastanka).

  Predviđena je primena svih standardnih tipova požarnih detektora (detektori dima, termički detektori, detektori plamena) i ručnih javljača. Primenjena dvozonska zavisnost, uz automatsko utvrđivanje kvarova ne samo dojavnih, već i linija za pobudu, kao i kvarova na samoj centrali, daje sistemu visok stepen pouzdanost u radu.

  Svaka zona (sektor) gašenja je ustvari zasebna funkcionalna celina koja sadrzi:

  • 2 automatske zone dojave požara
  • 1 zonu za ručno aktiviranje gašenja
  • 1 liniju za eksternu blokadu gašenja (gašenje je moguće blokirati i na samoj centrali)
  • 1 kontrolnu liniju programirljive namene (kontrola napunjenosti boca, zatvorenosti vrata i sl.)
  • 1 izlaz za aktiviranje svetlosne signalizacije (lampe sa natpisom GAS)
  • 1 izlaz za aktiviranje zvučne signalizacije (sirene)
  • 1 relejni izlaz za aktiviranje gašenja sa kontrolom liniije na prekid i kratak spoj.
  • 4 relejni izlaza (beznaponski kontakti) za daljinsku signalizaciju.

  Organizacija softvera daje sistemu visok nivo fleksibilnosti i programirljivosti “na licu mesta”. Naime, svi parametri bitni za funkcionisanje sistema se unose pomoću tastature na samom kontrolnom panelu.  

  Performanse centrale su u saglasnosti sa standardima EN54-2, EN54-4 i EN 12094.